Tofaş Akademi

WCM – Dünya Klasında Üretim

 

 

Yalın üretim, genel hatlarıyla tüketicinin talebi doğrultusunda üretimi izleyip sürekli geliştirme ve iyileştirmeler yaparak, israf ve kayıpları teşhis ve yok etmeye dayalı sistematik bir yaklaşım olarak tarif edilebilir.

Tofaş’ta sürekli iyileştirme faaliyetlerinin kökleri 1984 yılına dayanmaktadır. Önemli kilometre taşları 1993 yılında EFQM öz değerlendirme süreci, 1995 yılında entegre fabrika yapısına geçilmesi, 1997 yılında Kaizen uygulamaları ve 2003 yılında yalın takımların kurulmasıdır. 2006 yılında Fiat ile birlikte WCM (World Class Manufacturing) faaliyetlerine başlanmıştır. Hızlı ve geniş bir sahiplenme ile çıkılan bu yolda Tofaş A.Ş. 2007 yılında bronz, 2009 yılında gümüş, 2013 yılında da altın seviyeye ulaşmıştır.

İş güvenliği, israf ve kayıp analizi, odaklanmış iyileştirmeler, otonom aktiviteler, profesyonel bakım, kalite kontrol, lojistik, erken ürün, erken ekipman, çalışan gelişimi ve çevre konularında Tofaş’ta operasyonel bazda teknik pillarlar vardır. Her pillar kendi içerisinde birim sorumlulukları ve pillar liderinden oluşur. Bu pillarlar belli frekanslarda bir araya gelerek pillar faaliyetlerini planlar ve alanlardaki çalışmaların devamlılığı için çalışırlar.


 

İş güvenliği sıfır iş kazasını hedefler ve bunun üzerine çalışır.
İsraf ve kayıp analizi pillarının amacı üretim, lojistik ve diğer destek alanlarında tüm israf ve kayıpları yok etmektir.
Sürekli iyileştirme faaliyetleri için metot ve araçlar sunulması, tüm fabrikada yaygınlaştırılması ve yönetilmesi Odaklanmış iyileştirmeler pillarının ana sorumluluğudur.
Profesyonel bakım, komponent bazlı önceliklerine göre arıza kaybını ve bakım maliyetlerini sıfırlamayı (0) hedefleyen bir pillardır
Tüm süreçlerde müşterilere etki eden hataların sıfırlanmasını hedefler. Çalışma alanı ürün tasarımından müşteriye kadar olan bütün süreçleri kapsar. Hataların doğru adreslenmesi, doğru kök sebeplerin bulunması sağlandıktan sonra makine, malzeme, insan ve proses hataları için farklı yaklaşımlar getirerek bu hedefe ulaşmayı amaçlar.
Hammadde tedarik sürecinden ürünün müşteriye teslimatına kadar olan bütün süreçleri kapsar. JIT metodolojisini baz alarak her bir prosesi hem müşteri hem de sunucu olarak ele alarak “0” stok hedefine ulaşmak için çalışır.
Proje süreçlerinin tamamında (dizayn, geliştirme, onaylama, üretim) aktif rol oynayarak daha kısa sürede daha az maliyetle ve kaliteli ürün, ekipman ortaya koyabilmek için çalışır.
Çalışan gelişimi, kişinin belli bir kayıp veya israfı ortadan kaldırmak için standart olarak belirlenmiş yetkinliklerinin geliştirilmesini kapsar.
Yasal uygunluklar, kirlilik önleme ve sürekli iyileştirme, atık kullanımını azaltma, çevre politikasına uyum, enerji optimizasyonu konularında çalışır. Tüm fabrikada bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.