Tofaş Akademi

Satış Akademisi

 

2016 Mezunlarımız

2017 Mezunlarımız

Satış Akademisi projesi, otomotiv sektörüne katkı sağlayacak sosyal sorumluluğun bilinciyle, öncelikle otomotiv sektöründe satış konusunda yetkin çalışanlar yetiştirerek geleceği oluşturmayı amaçlayan bir projedir. Satış Akademisi, örgün lisans eğitiminden yeni mezun ve son sınıf üniversite öğrencilerinin otomotiv bayilerinde satış danışmanı olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak üzere Tofaş ve bayi ağımızın ortak yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje ile TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve bayi ağı iş birliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz.

Gelişen ve rekabetin gün geçtikçe arttığı otomotiv pazarında tüketici davranışları farklılaşmakta ve müşteri beklentileri özel olma eğilimi gösteriyor. Bu çok yüksek hızla değişen pazarlar ve beklentilere cevap verebilecek bilgi ve deneyim merkezli İnsan Kaynağına olan ihtiyaç artıyor. Geleceği planlarken insan kaynağının sürekliliği; Eğitim yatırımlarının, kurum stratejilerinin makro düzeyde etkinliği ve deneyimini geleceğe taşıması, ana hedefi oluşturuyor. Türkiye otomotiv sektörü ve pazarında etkin iş gücünü oluşturmada, Bayi ağının insan kaynağı standartlarını belirleyerek sektörde çıtayı konumlandıracak projelere öncü olmaya devam ediyoruz.

Bu noktada Tofaş kültürünün Bayi ağına aktarılmasını ve çalışan bağlılığına etki oluşturarak, bilgi standardını yükseltip etkin ve hazır iş gücünü oluşturmayı amaçlıyoruz. Kadın erkek eşitliğini (He for She) göz önünde bulundurarak belirlenecek hedef kitleye, iş hayatında eşit fırsatlar sunacak Satış Akademisi ihtiva ettiği içerik yönüyle sadece kurum içinde sınırlı kalmayıp, sektöre ve Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak sosyal sorumluluğu oluşturuyor. Projeye katılan gençlerin eğitim ve konaklama giderleri Tofaş tarafından finanse ediliyor.

Satış Akademisi programında bir satış danışmanında olması hedeflenen yetkinliklerin kazandırılması için ön bayi stajını tamamlayan katılımcılarımızı oyunlaştırılmış eğitim programı bekliyor. Programın tamamında kazandıkları puanlarla değerlendirilen katılımcılarımız oyunlaştırılmış program sonrasında bayi stajı için bayilerine gidiyorlar ve öğrendiklerini deneyimleme fırsatı yakalıyorlar.