Tofaş Akademi

Eğitim Tasarımı

 

Çevik Öğrenme Döngüsü

Tofaş Akademi zaman içinde ADDIE, Iterative Design, SAM (Successive Approximation Model) ve Rapid Design yaklaşımlarından beslenerek Tofaş çalışanlarının teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için kendi çevik öğretim tasarımı yaklaşımını oluşturmuştur.

Bu yaklaşımda öncelikle eğitim ihtiyacını doğuran etkenler değerlendirilerek, ihtiyaca çözüm olacak öğrenme hedefleri üzerine düşünülür. Bu aşamada Benjamin Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi’nden (Bloom’s Taxonomy) yararlanarak konuya uygun ölçülebilir ve gözlemlenebilir bilişsel, duyuşsal ve kinestetik öğrenme hedefleri yazılır, katılımcıların geliştirmesi istenen davranışlar ortaya konur.

 

Öğrenme Deneyimi Tasarımı

Oluşan içeriğin yetişkin öğrenmesine uygun şekilde anlamlanması ve uygulanması için gerekli öğretim metotları seçilir ve öğrenme deneyimi tasarımı yapılır. Tasarımın katılımcılar üzerindeki etkisini gözlemlemek için minimum 5 kişi ile prototip uygulama gerçekleştirilir. Hedefin belirlenmesi ile başlayan öğrenme döngüsü prototipin uygulamasının gerçekleşmesiyle son bulur ve her bir öğrenme hedefi için aynı şekilde öğrenme döngüsü çevrilir. Katılımcılardan alınan geribildirimler, eğitmen ve tasarımcı yorumları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak eğitim hedef kitlesiyle buluşmaya hazır hale getirilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimlerimizin ve hedef kitlemizin başarısını garanti altına almak için ise, Kirkpatrick’in temellendirdiği ve Jack Philips’in geliştirdiği 5 aşamalı eğitim değerlendirme modeli kullanılır.

  1. Tepki (Reaction): Eğitim sonrasında katılımcıların memnuniyeti anket ile ölçülür.
  2. Öğrenme (Learning): Ön-son test uygulamasıyla öğrenme seviyesi belirlenir.
  3. Uygulama (Application and Implementation): Davranış değişimi gözlemlenir.
  4. Sonuç (Impact): Davranış değişimlerinin iş sonuçlarına etkisi ölçülür.
  5. Yatırımın Geri Dönüşü (ROI – Return On Invesment): ROI enstitüsünün ROI hesaplama formülü gözetilerek yapılan eğitim yatırımının elde edilen iş sonuçlarına katkısı hesaplanır. Bunun için aşağıdaki formül kullanılır.

Yaşam boyu devam eden eğitim faaliyetlerini düşündüğümüzde, bireysel farklılıkları doğru bir şekilde yönetebilmek çok önemlidir. Bu bireysel farklılıklar kurumsal hayatta kendini ofis ve saha içinde; teknik ve davranışsal yetkinliklerde gösterir. Her bir yetkinliğin gelişmesi için çeşitli kaynaklarla beslenmesi ve izlenmesi gerekir.

Öğretim tasarımı tam da bu noktada kişiselleştirilmiş deneyim tasarımı için devreye girer. Kazandırılacak bilgi ve becerinin öğrenen tarafından ilgi çekici bulunması ve etkili öğrenmeyi sağlayan deneyimlerin tasarlanması süreci olarak tanımlanır. Öğretim tasarımında yaygın olarak ADDIE modeli kullanılır ve bu model; analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur.

 

 

Katılımcılarımızda belirlenen davranış değişikliğinin gerçekleşmesi için her bir öğrenme hedefi kapsamında deneyim tasarımı yapılır. Bu aşamada ihtiyacı karşılayacak eğitim çözümü bazen bir sınıf eğitimi, çalıştay, e-eğitim, video eğitim, sanal sınıf ya da hepsini kapsayan bir karma eğitim olabilir.

Öğrenme hedeflerini karşılayacak içerik tasarımı, Konu Uzmanı ile Eğitim Tasarımcısının mükemmel işbirliği ile ortaya konur. Konu uzmanının bilgi birikimi ve literatür taramasından elde edilen bilgiler bir araya getirilerek eğitimin içerik ağacı oluşturulur. Konu uzmanı içerik hazırlama yolculuğu boyunca içerik ağacını gözetir. Konunun en iyi şekilde anlaşılması için gerekli olan öz bilgi ve görsel materyaller derlenir.