Tofaş Akademi

Liderlik Prensipleri Yayılımı

 

Şirketimiz, dünya çapında rekabetçi maliyetin ön planda olduğu bir sektörde yer almaktadır. Endüstri 4.0 ile üretim teknolojilerinde yepyeni bir dönem başlıyor. Diğer taraftan müşterinin tüketim alışkanlıkları değişerek daha dijital daha deneyimsel bir şekle bürünüyor.  Bu durum Ar-Ge alanındaki gelişmeleri ve dijitalleşmeyi ön plana çıkartıyor. Şirket olarak böyle bir ortamda “Competitively Unpredictable” yaklaşımını benimseyerek sektördeki rekabetçiliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Buradan yola çıkarak “Değer Yaratan Değerli Çalışanlar” mottosu şirketimizin ana stratejilerinden biri haline gelmiştir. Bu stratejiye ulaşabilmek için de entellektüel sermayemizi (insan gücü, bilgi birikimimiz, vb.) hazırlamaya ihtiyaç duyduk çünkü tüm bu değişimi sağlayacak olan yine insan kaynağımzdı. Bu ihtiyacı karşılamak için “Y” kuşağının kariyer, gelişim, yaptığı işte anlam arama gibi beklentilerini de göz önünde bulundurarak projemize başladık. Projede ilk adımımız gelecekte daha fazla ihtiyaç duyacağımız davranışları belirlemek oldu. Bu davranışları “Liderlik Prensipleri” adı altında tanımladık. İkinci adımımız ise tanımladığımız davranışları kurum içerisinde tutundurmak üzere iletişim çalışmaları yapmak ve yetenek yönetimi uygulamalarımıza entegre etmek oldu.

Liderlik Prensipleri bu değişimin kutup yıldızı olmuş ve kültürel değişim Liderlik Prensipleri üzerinden yapılmıştır. Liderlik Prensipleri 8 ana başlıktan oluşmaktadır.

 • Önceliği Müşteridir
 • Değerli Hissettirir
 • Özü Sözü Birdir
 • İddialı ve Rekabetçidir
 • Yenilikçi ve Yalındır
 • Şirketi Sahiplenir
 • Yetenekleri Keşfeder
 • İşine Hakimdir

Değişim süreçlerini bütünsel olarak ele alan bir framework ile proje planı oluşturuldu. İçselleştirmek için gerçekleştirdiğimiz birçok uygulamanın tasarımında gamification metodolojisinden faydalandık. Gamification yöntemine Tofaş’ta ilk kez bizim uygulamalarımızda yer vererek, yöntemin farklı çalışmalarda da kullanılmasını destekledik. Öncelikle üst yönetimin konuyu içselleştirmesi ve sahiplenmesi sürecin ilerleyen aşamalarında kendilerinden rol model olarak daha çok faydalanmamızı sağladı. Tofaş olarak X ve Y jenerasyonunun birlikte olduğu bir çalışma ortamımız bulunmakta. Dolayısıyla farklı profildeki çalışanlarımız için hem fiziki hem de dijital ortamlarda içerikler ürettik. İK süreç ve sistemlerine kültürel değişimi destekleyen tüm değişiklikler yıl içerisinde çok hızlı adapte edildi.

Kişilerin değişimi içselleştirmeleri için çok boyutlu bir plan oluşturuldu. Bunlardan ilki kişilerin liderlerin farklı davrandığını görmesi ve etrafındaki kişilere rol model olmasıydı. Yukarıdan aşağıya tüm yöneticilerinin bu süreci sahiplenmesi ve içselleştirmesi diğer çalışanların da bu değişime ortak olmasını sağladı. Bununla beraber değişimin içselleştirilmesi için kişilerin kendilerinden ne beklendiğini bilmesi, bununla hemfikir olması ve bunun çalışan için de anlamlı olması gerekirdi. Dolayısıyla yürüttüğümüz iletişimde ne yapacağımızın, neden yaptığımızın ve nasıl yapacağımızın üzerinden durduk. Değişimin gerçekleşmesi için kişilerin kendilerinden beklenen şekilde davranmaları için gerekli yetkinliklere sahip olması gerekir. Bunun için de oldukça kapsamlı değişime öncülük edecek gelişim aktiviteleri tasarlandı.

Değişim projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızı aşağıdaki başlıklar altında toparlayabiliriz:

 • Üst Yönetim Çalıştayı
 • Liderlik Kampı
 • Üst Yönetim Açık Kapı Toplantıları
 • STAR Çalıştayı
 • QUIZ Game
 • Gelişim Mailleri
 • Deneyim Çemberleri
 • Görsel Çalışmalar

 

0