Tofaş Akademi

Bakımcı Okulu

Montaj, süspansiyon, boya, pres/kalıp, gövde ve TTHM olmak üzere 6 ayrı birimde görev yapan saha çalışanlarının, beklenen yetkinlik seviyelerine ulaşmaları için Tofaş Akademi tarafından tasarlanan özel eğitim programlarına Bakımcı Okulu adı verilmektedir.

Bakımcı Okulu eğitimlerinde yapılandırmacı yaklaşım kullanılmaktadır.

Yapılandırmacı yaklaşım; gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlara uygun, öğrenenlerin ön bilgileri ile yeni bilgileri arasında bağlantı kurmalarına fırsat veren etkinliklerin düzenlendiği bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrenen, yapılandırdığı bilgiyi yaşam problemlerini çözmede kullanır. (Perkins 1999)

 • Tek doğru yerine çoklu gerçekler vardır.
 • Öğrenen, öğrenme sürecinde etkin role sahiptir.
 • Az bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır.
 • Öğretmen yönlendirici rolündedir.
 • Eğitim programı öğrenmeyi garanti edecek esnektedir.

Bakımcı okulu eğitimi tasarlanırken kullanılan metodun şeması aşağıda yer almaktadır:

Eğitimlerin kapsamında yer alan başlıklar:

 • Eğitim Dokümanı (Kavram Haritası ve Bilgi)
 • Eğitim Uygulama Dokümanı (Sorular, etkinlikler, aktiviteler.) Uygulama dokümanındaki etkinlikler ipucu, pekiştirme, dönüt, düzeltme döngüsü ile hareket edilecek şekilde planlanacak.
 • Eğitim Başarı Derecelendirme Ölçeği (Bölümler özelinde hazırlanacak)
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

 

Bakımcı Okulu eğitimlerinde değerlendirme yöntemi:

Her katılımcı için bir değerlendirme tablosu tasarlanır,

Eğitmen, katılımcıların yaptıkları görevlerdeki performanslarına göre değerlendirir.

Günün sonunda görevlerden gelişime açık olarak değerlendirilen katılımcılar, aynı görevde yeterli ve çok iyi olarak değerlendirilen katılımcılarla eğitmen mentörlüğünde akran öğrenmesi gerçekleştirirler.

Gün sonunda Eğitmen ve Destekçi tüm katılımcıları tek tek gözden geçirir ve son yeterlilik kararını verir.

Hedef kitleye göre 3 tip tasarım planlanmaktadır:

 • 3+1 = 3 gün sınıf eğitimi 1 gün uygulama à Hedef kitle yeni giriş
 • 1+1 = 1 gün sınıf eğitimi 1 gün uygulama à Hedef kitle 1>x>5 yıl
 • 1 = 1 gün uygulama à Hedef kitle 5/10 yıl üzeri