Tofaş Akademi

Tofaş Bakım Okulu: Benzersiz Bir Gelişim Yolculuğu

KATEGORİ: Teknik Eğitim

2015’te yeni modelimizin seri üretimine başladığımızda, tek üretici ve 80 ülkeye ihracat yapan firma konumunda olan Tofaş, büyük bir talep ile karşı karşıyaydı.

Bu durumda şirketimiz 2’li vardiyadan 3’lü vardiya düzenine geçiş yaptı. Üretim kapasitemiz de artarak 400,000’e ulaştı. Bu yeni vardiya düzeni ve üretim kapasitesi artışı sırasında, 450 bakım personelinin görev aldığı bakım faaliyetlerinin, verimli bir şekilde devam ettiği kesintisiz üretim hedefleniyordu. FCA tarafından ise her yıl %6 oranında kayıplarda iyileştirme hedef beklentisi, bakım bölümü için de geçerli olmak üzere bu yıl da devam ediyordu.

Hızlı bir şekilde değişen ve büyüyen bu ortamda, özellikle bakım alanında, bizimle ortak hedefe koşmak için istekli ve yetkin takım üyelerine ihtiyaç vardı.

Kısa sürede yeni çalışan oranı 50%’ye yaklaşan, özel rollerimizden bakımcı ve kondüktörlerimizin adaptasyonu ve beklenen yetkinliğe ulaşması için, tüm kısıtları ortadan kaldıran ve ihtiyaca cevap veren “Bakım Okulu” kuruldu.

Bakım Okulu çalışması içerisinde 4 farklı proje yer aldı ve 279 kişi farklı departmanlardan bu projelerde görev aldı.

 • Yetkinlik Tanımlama: Yetkinlikler, daha iyi çalışabilmek ve hedeflenen başarılı sonuçlara ulaşabilmek için bu okulun temelini oluşturdu. Tüm detaylar bu yetkinliklere göre şekillendirildi.
 • İçerik Geliştirme: Belirlenen teknik yetkinliklere göre gelişim haritaları oluşturuldu. Konu uzmanlarımız ve eğitim tasarım uzmanlarımız farklı metotlarla eğitimleri tasarladı. Aynı zaman bu okulun değerlendirme stratejisi de tanımlandı.
 • İç Eğitmen Seçme & Geliştirme: Öncelikle her konu uzmanı eğitmen yetkinliği ve istekliliği değerlendirildi. Bu değerlendirmeden geçen eğitmen adayları gelişim programını tamamladı.
 • Fiziksel Alan Hazırlığı: Teknik Tesisler ve Hizmetler Müdürlüğümüz eğitim kitleri ve fizik alanlar konusunda çalışmalarını sürdürdü. Hem teorik bilginin aktarıldığı hem de pratik eğitimin aynı alanda sağlandığı fiziksel ortam tasarlandı.

68 farklı rolden 450 bakım personelimize hizmet eden Bakım okulunun neden eşsiz ve güçlü bir gelişim programı olduğunu özetlemek gerekirse:

 • 279 çalışanımız ile kaliteli bir ihtiyaç analizi süreci gerçekleştirildi.
 • Türkiye, İtalya ve İngiltere’de yer alan toplam 10 farklı firmayla derin bir kıyaslama analizi yapıldı.
 • İçerik geliştirme ve katılımcıyla buluşturma süreçlerinde çevik bir yaklaşım benimsendi.
 • Wiki, video ile öğrenme, sınıf içi eğitim, yaparak öğrenme, teknik mentorluk gibi çeşitli öğrenme metotları yer aldı.
 • Yönetimin de desteği ve sahiplenmesi ile birlikte gelişim faaliyetlerine %98 katılım sağlandı.
 • 132 katılımcı, 34 eğitmen, 36 farklı konuda 170 seans ile birlikte toplam 1200 saat eğitim gerçekleştirildi.
 • Hem teorik bilginin aktarıldığı hem de pratik eğitimin aynı alanda sağlandığı fiziksel ortam tasarlandı.
2+