Tofaş Akademi

Tofaş Akademi Topluma Hizmet Projeleri

KATEGORİ: HCM Sosyal Sorumluluk

Tofaş Akademi farklı alanlarda topluma değer projeleri gerçekleştiriyor. Tofaş Akademi Topluma Değer Projeleri aşağıdaki ana odaklara dayanır:

  • Gençleri geleceğin yetkinliklerine hazırlamak
  • Eğitim kurumları ile endüstri beklentileri arasında yetkinlik bazında köprü misyonu ifa etmek
  • Tecrübesiz yeni mezun iş arayışı ve işverenlerin tecrübeli genç çalışan arayışı paradoksunu çözebilmek
  • Dezavantajlı grupların iş yaşamına dahil olabilmesi
  • Endüstrinin yetkin ara istihdam ihtiyacının karşılanması
  • Dezavantajlı bölgelerde ek istihdam yaratılması

Topluma değer projeleri başlangıçta şu sebeple ortaya çıktı: Dezavantajlı gruplardan yeni mezun ve iş tecrübesi olmadığı için iş yaşamında yer alamayan gençler işsiz kalmaktalar. Bir diğer yandan şirketler ve otomobil endüstrisi yetkin iş gücüne erişmediğinden yakınmakta. Tofaş Akademi iki tarafında taleplerini karşılayacak bir proje geliştirdi. Gençlerin endüstrinin beklediği yetkinlikleri kazanarak meslek edinebilecekleri ve endüstride iş bulabilecekleri programlar geliştirildi. Sonrasında farklı grupların farklı ihtiyaçları için yukarıdaki odaklara hizmet eden farklı hedef kitlelere yönelik Meslek Geliştirme Labaratuvarları, Satış Danışmanı Yetiştirme, Arge Mühendisi Yetiştirme, Yenileşim Atölyesi gibi farklı projeler yapılmakta. Bu programların en büyük avantajı program sonrasında beklenen yetkinlikleri gösteren katılımcıların, Tofaş Değer zinciri ya da otomobil endüstrisinde istihdam ediliyor olmaları.

Aşağıda verileri görebilirsiniz;

Otomotiv TeknisyenliğiMeslek Lisesi ÖğrencileriMeslek Geliştirme Labaratuvarları1827 kişi
Otomotiv SatışÜniversite mezunuSatış Danışmanı Yetiştirme53 kişi
Otomotiv ArgesiMühendisArge Mühendisi Yetiştirme52 kişi
İnovasyon ve GirişimcilikFen Lisesi ÖğrencileriYenileşim Atölyesi444 kişi

 

Bu kapsamda;

  • “Fiat Labaratuvarları” projesiyle meslek lisesi öğrencilerinin otomotiv teknisyenliği mesleğini kazanmaları, tecrübe edinmeleri ve sektörde istihdamları sağlanmıştır.
  • Satış Akademisi otomotiv endüstrisinin yetkin satış personeli ihtiyacını, otomobil satışcılığını meslekleştirecek bir program ile sağlamıştır. Mezunlardan belli yetkinlikeri gösterenler sektörde istihdam edilmiştir.
  • Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı ile genç mühendisler otomotiv endüstrisinin beklentilerini ve eğer bu alanı seçerseler neler yapacaklarını görüp, bu alanda daha mezun olmadan kendilerini geliştirmeye başlıyorlar. Arzu eden ve performans gösteren mezunlar Tofaş değer zincirinde istihdam edildi.
  • İnovasyon Atölyesi ile Fen Lisesi öğrencilerinin ülkenin geleceğinde önemli bir dönüm noktası oluşturacak olan FIAT adını taşıyan Fen Lisesi öğrencilerinin yaratıcılığını ortaya çıkaracak ve gelecek için hazırlayacak projeler yapmasını sağlayacak “İnovasyon Atölyesi” kuruldu ve Fen Lisesleri arasında da iyi pratik olarak görülüp MEB içerisinde yagınlaştırılması planlandı
1+