Tofaş Akademi

STU Geliştirme Programı

 

Servis Teknik Uzman Gelişim Programı, 2 yıllık bir süre zarfında 40’de (320 saat) sunulan 12 farklı kurstan oluşmaktadır.

Karma öğrenim yaklaşımı ile, program aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:

 • Sınıf Eğitimi
 • Sanal Sınıf
 • E-öğrenme
 • Videolu Öğrenme

Hem teknik hem de iletişim alanlarını kapsayan bu program, aşağıda listelenen dört ana düzey ve onaydan oluşmaktadır:

 • Düzey 1 – Temel Teknisyen Programı: 6 E-öğrenme ve videolu öğrenme, 1 sınıf eğitimi (32 saat), 1 değerlendirme
 • Düzey 2 – Orta Düzey Teknisyen Programı: 6 E-öğrenme ve videolu öğrenme, 5 sınıf eğitimi (104 saat), 5 değerlendirme
 • Düzey 3 – Mekatronik Teknisyen Programı: 3 E-öğrenme ve videolu öğrenme, 3 sınıf eğitimi (88 saat), 2 değerlendirme
 • Düzey 4 – Uzman Teknisyen Programı: 3 sınıf eğitimi (80 saat), 1 değerlendirme
 • Onay: İş değerlendirmesinde 1 gün

Servis Teknik Uzmanları, sonraki düzeye geçmek üzere kurslara katılmalı ve ilgili düzeylerdeki bütün değerlendirmeleri geçmelidir. 4’üncü Düzeyin tamamlanmasından 3-6 ay sonra, Servis Teknik Uzmanları, Onay için aşağıdaki bilgi ve yetenekleri alanında kendi iş yerlerinde gerçekleştirilen kapsamlı yetenek değerlendirmesine tabidir.

 • Tamir ve bakım teknik bilgisi
 • Ekipmanı kullanma ve çevrimiçi bilgi
 • Teknisyenlere eğitim sağlama yetisi
2+