Tofaş Akademi

Deneyim Çemberi

 

Deneyim Çemberi programı kişinin, yöneticisinin, koçunun ve insan kaynakları uzmanının aktif olarak yer aldığı, temelinde sosyal öğrenmeyi barındıran;  sınıf içi eğitim, bireysel öğrenme aktiviteleri, bire – bir koçluk seansları, grup koçluğu seansları ve proje çalışması aşamalarından oluşan uzun süreli bir davranışsal gelişim programıdır.

Bu program ile amacımız davranışsal gelişim programlarında alınan bilgileri davranış değişikliği boyutunda daha kalıcı hale getirmek ve öğrenilen bilgilerin iş hayatında daha fazla kullanımını sağlamaktır.

Deneyim Çemberleri; şirketimizin davranış yetkinlik seti çerçevesinde oluşturulmuştur.

Bir Deneyim Çemberi ortalama 4-6 ay arasında tamamlanmakta ve aşağıdaki araçlardan oluşmaktadır:

  • Bireysel Koçluk Seansları (1.5 saat x 3): Koçluk seanslarının temel amacı kişilerin davranış değişikliğindeki bireysel engelleri üzerinde çalışmasını sağlamaktır. Bu seanslarda programın istekliliğini sürekli kılmak ve programın verimini arttırmak için kişisel hedefler belirlenir, katılımcının geçmiş öğrenme tecrübeleri, nasıl daha iyi öğrendiği, kişinin gelişim için motivasyonları görüşülür. Deneyim Çemberi süreci boyunca koç ilk seansta belirlenen hedeflere uygun şekilde katılımcıyı ek gelişim faaliyetleri ile destekler. Bu ek faaliyetler kişinin öğrenme stiline göre bir MOOC önerisi ya da kitap okuma önerisi olabilir.
  • Sınıf içi eğitim (2 gün): Sınıf içi eğitimde; ilgili davranışsal yetkinlik için uygulamalar ile desteklenmiş bilgi aktarımı yapılır. 2 gün süren sınıf içi eğitim, uygulama araçlarının verildiği, literatür bilgilerinin paylaşıldığı, grup olarak uygulamalar ile öğrenmenin pekiştirildiği bölümdür.
  • Proje çalışması (ortalama 5 hafta): Deneyim çemberinin en önemli aşaması katılımcının tüm süreç boyunca öğrendiklerini kendi iş hayatında uygulayacağı proje çalışmasıdır. Sınıf içi eğitimden sonra her katılımcıdan Deneyim Çemberinin konusu olan davranışsal yetkinlik ile ilgili bir proje konu belirlemesi beklenir. Proje konusunun belirlenmesinden itibaren gelişim programı boyunca katılımcılar proje konuları üzerinde bireysel olarak çalışır. Proje konusunun en önemli özelliği kişinin kendi yaptığı işi ile direkt ilgili olması zorunluluğudur.
  • Deneyim paylaşımı seansları (1 gün x 2): Bu seansların temel amacı gruptaki herkesin projelerini paylaşması ve birbirine geribildirim vererek birbirinden öğrenme ortamının oluşturulmasıdır. Bu seanslarda katılımcıların sınıf içi eğitimde öğrendiklerini kullanmaları beklenir. Sosyal öğrenmenin esas olduğu bu seansları koç modere eder.
  • Bireysel Öğrenme (ortalama 50 saat): Deneyim çemberi boyunca koç, katılımcıların deneyimlerini, öğrenme stillerini ve motivasyonlarını göz önüne alarak kişiselleştirilmiş farklı eylem planı oluşturma konusunda destekler.

Deneyim Çemberleri “Davranışsal Değişim Süreci Modeli” ve “10-20-70 Gelişim Modeli” çerçevesinde kurgulanmıştır.

Bir Deneyim Çemberi akışının 10– 20 – 70 modeline göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 

Deneyim Çemberleri İnsan kaynakları alanında dünyada saygın bir ödül platformu olan Brandon Hall ve Stevie tarafından ödüle layık görülmüştür.

0