Tofaş Akademi

POTA Potansiyel Akademisi

 

POTA Potansiyel Akademisi, Potansiyeli olan meslektaşlarımızın yetilerini artırarak geleceğin liderlerini ve Tofaş’ı geleceğe hazırlamak üzere tasarımlanmıştır.

POTA Potansiyel Akademisinin amacı, katılımcıların işlerine farklı perspektiflerden bakmalarını, mükemmelliğe ulaşmak üzere işlerini nasıl ele alacaklarını sorgulamalarını ve global ve yerel değerleri, trendleri, değişimleri ve gelişimleri takip etmesini sağlamaktır. Ana hedefler içerisinde etkili bir şekilde belirlenen bu yeterlikleri geliştirmek üzere, POTA’da farklı öğrenim tarzlarına göre pek çok farklı geliştirme araçları kullanılmaktadır. Bu şekilde, katılımcıların davranışsal değişim yüzdelerinin daha yüksek olması beklenmektedir.

POTA Potansiyel Uzmanlar Programı, katılımcılarını 3 ana yetkinlik alanında geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Kişisel Liderlik
 • Stratejik Liderlik
 • Takım Liderliği

Yetişkin öğrenimi alanındaki araştırmacılar, bir bilginin davranışa dönüştürmenin 70:20:10 kuralına dayalı olduğunu göstermektedir. POTA Potansiyel Akademisi bu yaklaşımla tasarımlanmıştır. Pota katılımcılarının bir bilgiyi öğrenip sonra bunu davranışlarına yansıtmaları için, 70-20-10 tahsisatına uygun olarak farklı gelişim araçları kullanılmakta ve karma bir öğrenme programı sunulmaktadır.

Programın Tasarımı

Öğrenme üzerinde % 70 etkiye sahip olan gelişim araçları:

 • Proje Çalışmaları (uzman – yönetici)

Öğrenme üzerinde % 20 etkiye sahip olan gelişim araçları:

 • İnsan Kaynaklarıyla görüşmeler (uzman – yönetici)
 • Akıl hocalığı (uzman)
 • Koçluk (yönetici)
 • Üst Düzeyle toplantılar (uzman – yönetici)
 • Kişisel Gelişim Danışmanlığı (uzman)
 • Görüş Geri Bildirim Oturumu (uzman)
 • Kişisel İmaj Yönetim Danışmanlığı (yönetici)
 • Değerlendirme Merkezi Sonuçları Geri Bildirimi (uzman – yönetici)
 • İK Zirvesi Seminleri (uzman – yönetici)

 

Öğrenme üzerinde % 10 etkiye sahip olan gelişim araçları:

 • Mini İşletme Programı (uzman)
 • Liderlik Okulu Programı (uzman)
 • Seçili Üniversite Eğitimleri (yönetici)
 • Kişisel İmaj Yönetim Eğitimi (yönetici)
 • Çevrimiçi Bülten (video, kitap özelliği, makale) (uzman – yönetici)
0