Tofaş Akademi

Gelişim Faaliyetlerimiz

Teknik Eğitimler

Tofaş Akademi eğitim tasarımcıları ve iç eğitmenleri tarafından teknik yetkinlikler baz alınarak çalışanların gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan teknik eğitimler, sınıf eğitimlerinin yanı sıra, zirve, fuar, konferans ve e-eğitim’leri de kapsayan faaliyetler bütünüdür.

 

Gelişim Atölyesi

Bilginin davranışa dönüşmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olan Gelişim Atölyeleri yetişkin öğrenmesi metodlarını temel almaktadır. Program; teknoloji desteğiyle öğrenmenin zamana yayıldığı, uygulama odaklı ve çok çeşitli öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir gelişim metodudur.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

 

Deneyim Çemberi

Deneyim Çemberi programı kişinin, yöneticisinin, koçunun ve insan kaynakları uzmanının aktif olarak yer aldığı, temelinde sosyal öğrenmeyi barındıran; sınıf içi eğitim, bireysel öğrenme aktiviteleri, bire – bir koçluk seansları, grup koçluğu seansları ve proje çalışması aşamalarından oluşan uzun süreli bir davranışsal gelişim programıdır.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

Yabancı Dil Gelişimi “İtalyanca”

Teknik yetkinliklerinde yabancı dil olarak İtalyanca bulunan ve yaptığı iş gereği İtalyanca bilmesi gereken kişilerin katılım sağladığı toplamda 5 kurdan oluşan dil kursudur.

 

Tedarikçi Gelişimi

Teknik anlamda gelişimlerini desteklemek amacıyla sunulan sınıf eğitimleri (modüller), Tofaş için tasarlanan özel gelişim programlarını (eğiticinin eğitimi vb…) içeren faaliyetler bütünüdür.

Tedarikçi UP Programı

Tedarikçilerimizde, Tofaş ile iletişim halinde bulunan kritik pozisyonlar için (kalite, proje, lojistik, satış);
• İnsan kaynağının doğru ve hızlı gelişimini,
adaptasyonunu sağlayabilmek
• Ortak dilden konuşabilmek,
• Etkin iş performansı sağlayabilmek,
• Mevcut/gelecek ihtiyaçları net olarak ortaya koyabilmek ve hedeflenen seviyeye ulaşılabilmesi için oluşturulmuş bir gelişim programıdır.

Tedarikçi Sinerji Programı

Tedarikçilerimiz ile birbirimizi daha yakından tanımayı ve karşılıklı beklentilerimizi daha net anlayabilmeyi amaçladığımız; tedarikçilerimizde direkt temasta olduğumuz, kalite, lojistik, satış ve proje departmanlarında çalışanların katılım sağladığı oryantasyon programıdır.

Yeni Model Eğitimleri

FIAT, Jeep ve Alfa Romeo markalarının yeni ürünleri için hazırlanan bir gelişim programıdır. Bu gelişim programı ile, hem satış rakamlarının artması hem de iyi bir servis hizmeti verilebilmesi için, Bayi ve Servislerimizin yeni araçları en iyi şekilde tanımaları ve öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Her yeni ürün için oyunlaştırmalarında dahil edildiği bir program hazırlanır.Bu programın hedef kitlesi Satış müdürleri, Satış danışmanları ve Servis Müdürleridir.

Keşif Günleri

FIAT servislerinde çalışan Servis Danışmanları – Müşteri İlişkileri Sorumlularının teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak için hazırlanan bir programdır. Bu gelişim programı ile Servis Danışmanları, Müşteri İlişkileri Sorumluları günlük iş hayatında ihtiyaç duydukları teknik bilgilerin güncellenmesi sağlanmakta, aynı zamanda davranışsal eğitimler ile program desteklenmektedir. Her yıl tekrarlanır. Bu programın hedef kitlesi FIAT Servis Danışmanları ve Müşteri İlişkileri Sorumlularıdır.

Gururla FIAT’lıyım

Hedef kitlenin satış becerilerini arttırmak amacıyla hazırlanan bir programdır. Bu programda ürün bilgisinin pekiştirilmesinin yanı sıra, müşterilere karşı sergilenmesi gereken davranış biçimleri konusunda da gelişim amaçlanmaktadır. Her yıl tekrarlanır. Bu programın hedef kitlesi FIAT Satış danışmanları ve FIAT Satış Müdürleridir.

STU’lar Zirvede

Hedef kitlenin davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yıl içerisinde prosedürlerde yapılan değişikliklerin güncellenmesi için oluşturulan bir programdır. Her yıl tekrarlanır. Program içeriğinde davranışsal eğitimlerin yanı sıra, teknik yetkinliklerin oyunlaştırılarak pekiştirilmesi sağlanır. Programın hedef kitlesi servis teknik uzmanlarıdır.

FIAT Servis Olimpiyatı

Hedef kitlenin teknik yetkinliklerini geliştirmek amacı ile oluşturulan bir programdır. Bu program bir yarışma konsepti ile tasarlanmıştır. Servislerde çalışan teknisyen ve danışmalar kendi aralarında gerçekleştirilen bir eleme sonucu merkezi yarışmaya katılırlar. Bu yarışmada teknik yetkinlikler üzerinden bir puanlama yapılarak sıralama oluşturulur. Bu programda amaç yarışma süreci boyunca teknisyenlerin ve danışmanların kendi kendine öğrenmelerini sağlamaktır. Her yıl sırasıyla mekanik, kaporta ve boya kategorilerinde tekrarlanır. Programın hedef kitlesi, Fiat teknisyenleri ve Fiat servis ve Hasar Danışmanlarıdır.

 

Bakımcı Okulu

Montaj, süspansiyon, boya, pres/kalıp, gövde ve TTHM olmak üzere 6 ayrı birimde görev yapan saha çalışanlarının, beklenen yetkinlik seviyelerine ulaşmaları için Tofaş Akademi tarafından tasarlanan özel eğitim programlarına Bakımcı Okulu adı verilmektedir.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

Satış Akademisi

Satış Akademisi projesi, otomotiv sektörüne katkı sağlayacak sosyal sorumluluğun bilinciyle, öncelikle otomotiv sektöründe satış konusunda yetkin çalışanlar yetiştirerek geleceği oluşturmayı amaçlayan bir projedir.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.