Tofaş Akademi

Dijital Gelişim Asistanı “Zekky”

Tüm çalışanlarımız Gelişim Planlama Dönemi içerisinde; TOFAŞ Akademi olarak sunduğumuz farklı gelişim çözümleri içerisinden seçimlerini yaparak yıllık gelişim planlarını hazırlıyorlar.

Bu gelişim çözümleri, aşağıdaki farklı öğrenme yaklaşımlarını destekleyen türlerden oluşuyor.

 • Sınıf eğitimleri
 • Karma öğrenme
 • Koçluk
 • Gelişim Danışmanlığı
 • Dijital Öğrenme
 • Bireysel Öğrenme (okuma makalesi, aksiyon, proje vb.)

Çalışanlarımıza kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşatabilmek adına, ihtiyaç duydukları en uygun çözümü sunmayı amaçlamak; gelişim asistanı projemizin en büyük çıkış noktası oldu.

Ayrıca farklı gelişim çözümleri arasındaki anlam farklılıklarını gidermek ve ekip liderlerine gelişim planlama önerileri yapma noktasında yardımcı olabilmek de diğer hedeflerimizdendi. .

Tüm bu deneyimi dijital bir asistan yardımı ile çözme amacıyla “Zekky” adını verdiğimiz Gelişim Asistanı’nı hayata geçirdik.
Bu dijital asistan çalışanlara doğru sorular sorarak iç görülerini alıyor ve çok sayıda algoritma içerisinden yorumlayarak en uygun gelişim çözümünü sunuyor.

Değerlendirme kriterleri arasında,

 • Gelişime dair motivasyon
 • Gelişime ayırılabilecek zaman
 • Odaklanmak istenilen alan
 • Yönetici değerlendirmeleri ve 360° performans sonuçları
 • Geçmiş yıllardaki eğitim performansı
  gibi kriterler yer alıyor.

Bir chatbot deneyimi yaşatan Zekky, aslında herhangi Chatbot’dan daha zeki. Zira arkasında Tofaş Akademi’nin aklı yatıyor ve sizi hiçbir zaman çözümsüz bırakmıyor.

 

 

 

0