Tofaş Akademi

Deneyim Çemberi

 Tofaş Akademi’nin sunduğu en önemli  davranışsal gelişim programlarından olan “Deneyim Çemberi” ofis çalışanlarının davranışsal gelişimine odaklı olarak çeşitli öğrenme araçlarının bir arada kullanıldığı Tofaş Akademi’nin ödüllü gelişim programıdır.

“Deneyim Çemberi”,  2017 yılında Brandon Hall ve Stevie ödüllerine layık görülmüştür.

Deneyim Çemberi Programı’nın amacı; yaygın öğrenmenin uygulandığı 6 aylık bir süreç boyunca, yaparak öğrenme, kaynaklardan öğrenme, birbirinden öğrenme ve birebir koçluk araçları ile katılımcının belirlenmiş liderlik prensibinde bireysel gelişimini sağlamaktır.

 

Deneyim Çemberi Programı;

  • Deneyim Çemberi içeriğinin teori aktarımının ve beceri uygulamalarının gerçekleştiği 2 tam günlük sınıf içi eğitim.
  • Katılımcılar arasında birbirbirinden öğrenmenin amaçlandığı her biri 1 tam günlük “Birbirinden Öğrenme” seansı.
  • Katılımcı ve Eğitmenin gerçekleştirdiği 3 birebir Koçluk Seansı.
  • Katılımcıların Deneyim Çemberinin odaklandığı Liderlik Prensibine uygun olarak gerçekleştireceği proje sunum gününü kapsar.

 

 

Deneyim Çemberi Program Akışı

 

İlk Koçluk Seansı (Her katılımcı için 45 dk)

Deneyim Çemberi’nin ilk koçluk görüşmesi katılımcı, katılımcının yöneticisi, IK iş ortağı ve Eğitmenin katılımıyla geçekleşir.

Bu görüşmenin amacı katılımcının katıldığı Deneyim Çemberi için öğrenme istekliliği yaratmak, prensip kapsamında doğru gelişim alanını ve gelişim hedeflerini belirlemektir.

Bu görüşmede yöneticinin bulunması kişinin gelişim sorumluluğunda aktif rol almasını desteklemeyi amaçlamaktadır. İK’nın görüşmedeki rollerinden biri hem kişiye gelişim danışmanlığı yapmak hem de kişinin hedefleri ile şirketin hedeflerini uyumlandırmaktır.

 

Sınıf İçi Eğitim (2 Tam Gün)

Sınıf içi eğitimde; ilgili davranışsal yetkinlik için uygulamalar ile desteklenmiş bilgi aktarımı yapılır.

2 gün süren sınıf içi eğitim, uygulama araçlarının verildiği, literatür bilgilerinin paylaşıldığı, grup olarak uygulamalar ile öğrenmenin pekiştirildiği bölümdür.

 

Birbirinden Öğrenme Seansları (1Tam Gün)

Birbirinden Öğrenme seanslarının temel amacı gruptaki herkesin projelerini paylaşması ve birbirine geribildirim vererek birbirinden öğrenme ortamının oluşturulmasıdır.

Bu seanslarda katılımcıların sınıf içi eğitimde öğrendiklerini kullanmaları beklenir. Sosyal öğrenmenin esas olduğu bu seansları eğitmen modere eder. Birbirinden öğrenme seanslarının temeli katılımcıların paylaşımlarına dayanır ve gerektiği noktalarda paylaşılan ek bilgilerden oluşmaktadır.

İkinci ve Üçüncü Koçluk Seansı ( Her katılımcı için 45 dk)

Deneyim Çemberi süreci boyunca eğitmen ilk seansta belirlenen gelişim alanlarına uygun şekilde katılımcıyı ek gelişim faaliyetleri ile destekler. Bu ek faaliyetler kişinin öğrenme stiline göre bir MOOC önerisi ya da kitap okuma önerisi olabilir.

İkinci ve üçüncü koçluk seanslarında koç ve katılımcı kişinin gelişim ve değişim sürecindeki kişisel engelleri üzerine çalışır.

 

Proje Sunumu (1 Tam Gün) 

Her katılımcı Deneyim Çemberinin bir çıktısı olarak programı bir “Proje Sunumu” ile tamamlar.

Sınıf içi eğitimden sonra her katılımcıdan Deneyim Çemberinin konusu olan davranışsal yetkinlik ile ilgili bir proje konu belirlemesi beklenir. Proje konusunun belirlenmesinden itibaren gelişim programı boyunca katılımcılar proje konuları üzerinde bireysel olarak çalışır.

Proje konusunun en önemli özelliği kişinin kendi işi ile direkt ilgili olması zorunluluğudur.

Deneyim çemberinin en önemli aşaması katılımcının tüm süreç boyunca öğrendiklerini kendi iş hayatında uygulayacağı proje çalışmasıdır.

 

Ölçümleme:

Deneyim Çemberi Programı, ROI Endüstrisi’nin metodolojisi merkez alınarak; 1. Seviye (memnuniyet), 2. Seviye (öğrenme) ve 3. Seviye (davranış değişikliği) adımlarında ölçümlenir.