Tofaş Akademi

Çevik Öğrenme Tasarımı

Yaşam boyu devam eden eğitim faaliyetlerini düşündüğümüzde, bireysel farklılıkları doğru bir şekilde yönetebilmek çok önemlidir. Bu bireysel farklılıklar kurumsal hayatta kendini ofis ve saha içinde; teknik ve davranışsal yetkinliklerde gösterir. Her bir yetkinliğin gelişmesi için çeşitli kaynaklarla beslenmesi ve izlenmesi gerekir.

Öğretim tasarımı tam da bu noktada kişiselleştirilmiş deneyim tasarımı için devreye girer. Kazandırılacak bilgi ve becerinin öğrenen tarafından ilgi çekici bulunması ve etkili öğrenmeyi sağlayan deneyimlerin tasarlanması süreci olarak tanımlanır. Öğretim tasarımında yaygın olarak ADDIE modeli kullanılır ve bu model; analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur.

 

 

 

 

 

 

Çevik Öğrenme Döngüsü

Tofaş Akademi zaman içinde ADDIE, Iterative Design, SAM (Successive Approximation Model) ve Rapid Design yaklaşımlarından beslenerek Tofaş çalışanlarının teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için kendi çevik öğretim tasarımı yaklaşımını oluşturmuştur.

Tofaş Akademi, yeni bir eğitim modülü tasarlama süresini kısaltmak için “Çevik İçerik Geliştirme Stratejisi” uygulamaya başladı.

Bu amaçla, Tofaş’nın Çevik İçerik Geliştirme süreci oluşturuldu. Bu süreç; “tasarım düşüncesi”, “4-MAT modeli” (Bernice McCarthy, 1980) ve “çeviklik ilkeleri”nden faydalanan bir melez süreçtir (Agile Manifesto, 2001).

Bu yeni metotla eğitim tasarlama süresi 180 günden 31 güne kadar düşmüştür.

 

 

Öğrenme Kanvası

4 mat yöntemini öğretim tasarımımıza entegre etmek için kendi geliştirdiğimiz öğrenme kanvasını kullanıyoruz. Kanvasın her öğrenme hedefi için 4 öğrenme stratejisi alanı vardır, böylece her alan kullanılarak öğrenmeyi garanti ederiz. Katılımcıların dikkatini artırmak için çeşitli öğrenme etkinliklerini ve stratejilerini kullanırız. Bu model ile tüm öğrenme stillerine girdi oluşturma imkanı vardır.

 

Proses Akışı

Yeni süreç, konu uzmanlarının odaklanmalarını kaybetmeden ve daha fazla çalışarak eğitim tasarımlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde yapmaları amaçlıyor. “Yalın Girişim” ve “Çevik Proje Yönetimi” ilkelerine dayalı 2 “Eğitim Tasarım Kampı” (tam gün atölye çalışması) şeklinde kurgulandı. Daha kısa sürede verimli bir şekilde Öğrenim Tasarımcısı, kamptaki ham içeriği yazmaya başlamadan önce konu uzmanları ile buluşuyor.

 

 

 

Eğitim Tasarım Kampı

Katılımcılarımızda belirlenen davranış değişikliğinin gerçekleşmesi için her bir öğrenme hedefi kapsamında deneyim tasarımı yapılır. Bu aşamada ihtiyacı karşılayacak eğitim çözümü bazen bir sınıf eğitimi, çalıştay, e-eğitim, video eğitim, sanal sınıf ya da hepsini kapsayan bir karma eğitim olabilir.

Kamp gününden 15 gün önce, Konu uzmanları ham bilgileri  Tofaş Kurumsal Bilgi Deposu olan Wiki platformuna yazar.

Kamptaki 5 günün ardından yeni tasarım modülleri, öğrenme verimliliğini kontrol etmek için bir pilot uygulama ile test edilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimlerimizin ve hedef kitlemizin başarısını garanti altına almak için ise, Kirkpatrick’in temellendirdiği ve Jack Philips’in geliştirdiği 5 aşamalı eğitim değerlendirme modeli kullanılır.

  1. Tepki (Reaction): Eğitim sonrasında katılımcıların memnuniyeti anket ile ölçülür.
  2. Öğrenme (Learning): Ön-son test uygulamasıyla öğrenme seviyesi belirlenir.
  3. Uygulama (Application and Implementation): Davranış değişimi gözlemlenir.
  4. Sonuç (Impact): Davranış değişimlerinin iş sonuçlarına etkisi ölçülür.
  5. Yatırımın Geri Dönüşü (ROI – Return On Invesment): ROI enstitüsünün ROI hesaplama formülü gözetilerek yapılan eğitim yatırımının elde edilen iş sonuçlarına katkısı hesaplanır. Bunun için aşağıdaki formül kullanılır.