Tofaş Akademi

TOFAŞ Gelişim Programları

Teknik Eğitimler

Tofaş Akademi eğitim tasarımcıları ve iç eğitmenleri tarafından teknik yetkinlikler baz alınarak çalışanların gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan teknik eğitimler, sınıf eğitimlerinin yanı sıra, zirve, fuar, konferans ve e-eğitim’leri de kapsayan faaliyetler bütünüdür.

Gelişim Atölyesi

Bilginin davranışa dönüşmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olan Gelişim Atölyeleri yetişkin öğrenmesi metodlarını temel almaktadır. Program; teknoloji desteğiyle öğrenmenin zamana yayıldığı, uygulama odaklı ve çok çeşitli öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı bir gelişim metodudur.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

 

Deneyim Çemberi

Deneyim Çemberi programı kişinin, yöneticisinin, koçunun ve insan kaynakları uzmanının aktif olarak yer aldığı, temelinde sosyal öğrenmeyi barındıran; sınıf içi eğitim, bireysel öğrenme aktiviteleri, bire – bir koçluk seansları, grup koçluğu seansları ve proje çalışması aşamalarından oluşan uzun süreli bir davranışsal gelişim programıdır.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

 

Bakımcı Okulu

Montaj, süspansiyon, boya, pres/kalıp, gövde ve TTHM olmak üzere 6 ayrı birimde görev yapan saha çalışanlarının, beklenen yetkinlik seviyelerine ulaşmaları için Tofaş Akademi tarafından tasarlanan özel eğitim programlarına Bakımcı Okulu adı verilmektedir.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

 

 

Üretim Okulu

Üretim Okulu, pres’ten gövde’ye; boya’dan montaja ve süspansiyon’a kadar otomobilin üretim yolculuğunda uğradığı tüm durakları kapsayan ve bu duraklarda başrol oyuncuları olan saha çalışanlarımızın teknik gelişimini amaçlayan bir programımızdır. Temelleri 2017 yılının sonlarında atılan ve gelişerek büyümeye devam eden Üretim Okulu, yaklaşık 6000 kişilik hedef kitleye cevap vermektedir.  Büyük bir hedef kitleye hizmet vermesi sebebiyle de  5 seviye ROI ölçümü gerçekleştirilen programlarımızdan biridir.

Detaylı İnceleme Yazısı için Tıklayınız.

 

 

Satınalma Profesyonel Gelişim Programı

Satınalma Direktörlüğü çalışanlarının, profesyonel bakış açısı  kazanmalarını,  gelişen ve dönüşen iş dünyası isterlerine paralel yetkinlikte olmalarını sağlamak için 2018 yılında başladığımız «Satınalma Profesyonel Gelişim Programı» 2019 yılında da gelişerek ve güncellenerek yolculuğuna devam etmektedir.

Sınıf eğitiminden konferansa; benchmarktan OJT’ye tüm gelişim faaliyetlerini içinde barındıran program, yaklaşık 120 kişilik hedef kitlesine  kişiselleştirilmiş ve emsalsiz bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.

Temel, orta ve ileri seviyeleri kapsayan gelişim faaliyetleri, Satınalma Direktörlüğü içerisinde tanımlanmış her bir iş pozisyonu için pozisyonun gerektirdiği hem teknik hem davranışsal yetkinliği ve ihtiyacı baz alarak  oluşturulmuş ve hedef kitleye sunulmuştur.

Satınalma Profesyonel Gelişim Programı’nı diğer gelişim programlarından ayıran en önemli özelliklerinden biri tam bir ekip çalışması olmasıdır. Gelişim uzmanlarının yanı sıra, program sponsoru, koordinatör ve program komitesi hem de Satınalma Direktörlüğü’ndeki her bölümden temsilciyi de içeren karma bir ekip ile çalışılmaktadır. Ayrıca 5 seviye ROI ölçümü gerçekleştirilen ilk programlardan biridir.

 

 

Kalıp Okulu

Kalıp Okulu 2017 yılında; kalıp üretimi konusunda varolan bilgi ve becerinin arttırılması ve kurumsal hafızanın korunması amacıyla kurulmuştur. Kalıp OKulu’nu diğer okul yapılarından farklı kılan en önemli özellik, kuruluş ve işleyişi sırasında sektördeki öncü diğer firmalardan da destek alarak işbirliği kurulmuş olmasıdır. Beyçelik, Şahinkul ve Erkalıp firmaları bu işbirliğine örnek destekçi firmalarımızdır.

Kalıp Okulu, aşağıdaki özelliklerinden dolayı benzersiz bir çözümdür:

  • 120 çalışana ait geniş bir ihtiyaç analizi sonucu
  • Hem içerik geliştirme hem de hedef kitle ile buluşturulması sırasında kullanılan çevik yaklaşımlar
  • Çeşitli öğrenme yöntemleri: wiki, video öğrenme, sınıf içi eğitim, yaparak öğrenme ve mentörlük
  • % 98 oranında katılım ile sonuçlanan olağanüstü yönetim yönlendirmesi
  • 370 katılımcı ve 24 eğitimci ile, 24 gelişim konu başlığında 2017’den itibaren toplamda 3.300 eğitim saati
  • Aynı alanda hem teori hem de pratik yapmayı sağlayan çok amaçlı gelişim alanları

 

 

AR-GE Gelişim Programları

Tofaş Ar-Ge Merkezi, dünyanın her bölgesinde müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan, heyecan verici araçlar ve teknolojiler üretmeyi hedefleyerek çalışmaktadır.

Yaklaşık 700 çalışanın bulunduğu ARGE Merkezinin tüm Dünya’daki rekabetçi konumunu korumasına destek olmak için, Tofaş iç eğitmenleri tarafından 35 ayrı konu başlığında teknik eğitimler verilmektedir.

Ayrıca ARGE Merkezine yeni iş başı yapmış çalışanların dahil olabilecekleri “ARGE Oryantasyon” programı 2017 yılında tasarlanmış ve devreye alınıştır. 8 gelişim konu başlığında toplamda 100 saat gelişimi kapsayan bu programdan tüm yeni iş başı yapan ARGE çalışanlarımızın faydalanması hedeflenmektedir.

 

 

 

İşaret Dili

Tofaş’ta çalışan işitme engelli kişiler ile iletişimi sağlamak ve mevcut iletişimi güçlendirmek amacıyla tasarladığımız «İşaret Dili» programı  4 ay süren ve tamamen ihtiyaca özel olarak hazırlanmış bir programdır.

Bu süreçte birebir işitme engelli çalışanlar ile, ekiplerinde işitme engelli çalışan olan ekip liderler ile, özlük işleri, sağlık merkezi, Akademi gibi bölümlerde çalışanlar kişilerle derin mülakatlar yapılmış ve bu mülakatlardan çıkan iç görüler ışığında program içeriği hazırlanmıştır.

Programda, standart işaret dili eğitiminden farklı olarak üretim birimlerinde kullanılan teknik terim, jargon gibi konulara da özellikle yer verilmiştir. Bunun dışında programı emsallerinden farklı kılan bir diğer özelliği de; katılımcıların proje ödevi olarak kendi yaptıkları işler ile ilgili işaret dili ile videolar çekmeleri ve video platformumuz olan Tideo üzerinden tüm çalışanların kullanımına sunulmuş olmasıdır.