Tofaş Akademi

Gelişim Atölyesi

“Gelişim Atölyeleri” ofis çalışanlarının davranışsal gelişimine odaklı olarak çeşitli öğrenme araçlarının bir arada kullanıldığı Tofaş Akademi’nin ödüllü gelişim programıdır.

Tofaş Akademi’nin ‘’yaparak öğrenme’’ felsefesini destekler biçimde bir karma öğrenme deneyimi sunan “Gelişim Atölyeleri”, 2018 yılında Brandon Hall ve Stevie ödüllerine layık görülmüştür.

Gelişim Atölyesi Programı;

  • Tideo Video Serisi,
  • 4 haftalık Whatsapp takibi,
  • 1 saat süren Sanal Sınıf ve
  • 1 tam günlük Sınıf Eğitimini kapsamaktadır.

 

Gelişim Atölyesi Program Kurgusu

 

Tideo Video Serisi

Video öğrenme, Gelişim Atölyeleri içerisinde konumlandırılan en önemli öğrenme araçlarındandır. Eğitimin teori kısmını kapsayan içerik için her eğitim için özel olarak tasarlanır. Hazırlanan Video serisi, katılımcılar ile Tofaş’ın online video platformu Tideo üzerinden paylaşılır.

Her bir videonun uzunluğu 3 dakika olup bir video serisi ortalama 35 dakika sürmektedir.

 

Online Mentorluk aracı olarak Whatsapp (1 Ay)

Whatsapp, Gelişim Atölyeleri içerisinde eğitmen ile katılımcıların iletişimini sürekli kılmak üzere katılımcıların yapılandırılmış içeriklere ulaştığı bir online öğrenme aracı olarak program boyunca aktif olarak kullanılır.

Her grup için online takip amacıyla kullanılacak olan Whatsapp grubu sanal sınıftan 1 hafta önce oluşturulur ve Sınıf Eğitimine kadar, toplamda 1 ay boyunca aktif kalır.

 

Sanal Sınıf (1 saat)

Sanal Sınıf, eğitimin teori kısmına dair hazırlanan Tideo video içeriğinden farklı olarak teoriye dayalı bilgilerin aktarıldığı bir öğrenme aracıdır.

Sanal Sınıf, Sınıf Eğitiminden 3 hafta önce gerçekleşir. Gelişim Atölyesi kapsamındaki tüm teorik bilgi sanal sınıfta aktarılır.

 

Sınıf Eğitimi (1 Tam Gün

Tofaş Akademi’nin ‘’Yaparak Öğrenme” felsefesinin bir yansıması olarak Sınıf Eğitimi, Gelişim Atölyeleri içerisinde eğitimin içeriğine dair yalnızca uygulamaların yapıldığı bir öğrenme platformu olarak tasarlanmıştır.

Sınıf Eğitimi, Sanal Sınıf’tan 3 hafta sonra, 1 tam günde gerçekleşir.

Sınıf Eğitiminde, teorinin davranışa dönüşmesini pekiştirecek uygulamalar yapılır ve katılımcılar kendilerine özel bir aksiyon planı ile ayrılır.

 

Ölçümleme:

Gelişim Atölyesi Programı, ROI Endüstrisi’nin metodolojisi merkez alınarak; 1. Seviye (memnuniyet), 2. Seviye (öğrenme) ve 3. Seviye (davranış değişikliği) adımlarında ölçümlenir.